LATRUSENG
Kur un kā mūs atrast?
SILTUMA, AUKSTUMA, VENTILĀCIJAS, ŪDENSVADU UN ELEKTRISKO TĪKLU INŽENIERTEHNISKIE APREĶINI, IZBŪVE UN SERVISS.
SILTUMA, AUKSTUMA, VENTILĀCIJAS, ŪDENSVADU UN ELEKTRISKO TĪKLU INŽENIERTEHNISKIE APREĶINI, IZBŪVE UN SERVISS.
Montāža
Svarīgākie soļi kas veicami kopā, Jums ar mums, lai Jūs iegūtu iecerēto:
1.      Apzināties, ko vēlamies iegūt no apkures sistēmas un cik varam atvēlēt finanses.
2.      Izstrādāt tehnisku skiču projektu.
3.      Sastādīt ierīkošanas izmaksu tāmi un vienoties par matemātisko skaitli.
4.      Saskaņot un parakstīt līgumu.
5.      Norunātajā laikā jūs iegūsiet siltumu un ūdeni.
 
Ekonomija un komforts.
Katrā mājsaimniecībā, svarīgas divas alternatīvas - sagaidāmais efekts un tā sasniegšanas izmaksas. Katra apsaimniekotāja kompetencē ir atrast tieši sev piemēroto komponenšu krustpunktu. Izvēle vienmēr saistīta ar stresu un enerģijas patēriņu.  Vienmēr pastāv iespēja kļūdīties. Respektīvi, domājot par izmaksu samazināšanu, nav jābūt pašam sev par projektētāju,  tāmētāju, inženieri un santehniķi, jo visbiežāk rezultāts atpaliks no vēlamā.  Mūsu uzņēmums apņemās nodrošināt optimālu ekonomijas un komforta krustošanās kombināciju, no pastāvīgi progresējušā siltumtehnikas piedāvājuma, tieši Jums.
 
Kopējs risinājums
Tomēr, arī mūsu kompetence ir ierobežota, mēs nevaram definēt Jūsu iespējas un vēlmes. Tāpēc mēs sagaidām, ka klients skaidri apzinās kā siltumapgāde ietekmēs viņa dzīves veidu (cik daudz laika var veltīt kurināšanai? Cik noturīgs temperatūras režīms ir nepieciešams? Vai pastāv iespējas uzglabāt kurināmo? Vai ēku novietojums ļauj izmantot alternatīvos energoresursus? Utt) un cik liels iespējams finansējums, gan iekārtu uzstādīšanas, gan ekspluatācijas ziņā. Saprotot, iepriekšminēto, iespējams piedāvat vairākas alternatīvas un ar Jums kopā atsijājot, ieraudzīt optimālo risinājumu.
 
Kompetence
Vienu varam pateikt  Jums pavisam skaidri, ka iegādājoties tikai apkures katlu, mēs vēl esam tālu no siltuma mūsu mājoklī. Katlam ir nepieciešams izbūvēt apsaisti, kurā pareizās vietās un parametros būtu iekļauta drošības un regulēšanas armatūra, kā arī ikgadējā apkope būtu viegli, ātri un lēti paveicams darbs. Tas pats attiecas uz aukstā un karstā ūdens apgādes iekārtām un sistēmām. Respektīvi plānošana ir darbs, kas mums ir veicams kopā ar Jums, tehnisko izpildījumu veiksim mēs, lai apkures vai ūdensapgādes sistēma dotu Jūsu iecerēto rezultātu.
 
Vērtīgākais instruments
Apmācības un teoretiskās zināšanas ir vērtīga mūsu darbinieku īpašība, bet labākais skolotājs ir katra jauna darba diena. Uzkrātā darba pieredze ir vērtīgākais instruments, kas ļauj vienkāršai melodijai skanēt kā lieliskai džeza improvizācijai. Daudzu mūsu darbinieku darba pieredze savā darbības laukā mērama gadu desmitos.
 
Melodijai jāskan
Skaidri zināmais mērķis, zināšanas un pieredze, ļauj darbus veikt nolīgtajā laikā un objektīvi īsā laika periodā. Pārliecību par darbu kvalitāti apliecinām ar divu gadu garantiju un nodrošinām servisu garantijas laikā kā arī pēc garantijas laika beigām. Veicam uzstādīšanas darbus, instruējam saimnieku par sistēmas ekspluatācijas īpatnībām.
 
Mums ir pieredze un zināšanas sekojošu darbu izpildē:
Cietā kurināmā (malka, briketes, granulas, ogles) katlumāju izbūvē, ar un bez akumulācijas tilpnēm.
Gāzes apkures katlumāju izbūvē.
Dīzeļdegvielas apkures katlumāju izbūvē.
Izbūvējamo vai esošo apkures iekārtu automatizācijā.
Ģeotermālo apkures iekārtu (siltumsūkņu) sistēmu izbūvē ar horizontālo zemes kontūru vai gaisa siltumsūkņiem.
Saules enerģijas kolektoru sistēmu izbūvē.
Radiatoru apkures sistēmām.
Silto grīdu apkures sistēmām.
Ūdensvada iekšējie tīkli un tīkli ar vai bez silta ūdens sagatavošanu.
Kanalizacijas sistēmu izbūvē.
Mums ir svarīgi, lai Jūsu apkures „melodijai” būtu pareizais ritms un tas nepārautos pirms laika.
 
Vīrs un vārds
Lai pārliecinātos par to, ka mūsu darbi saskan ar vārdiem, pēc jūsu pieprasījuma, varam sakontaktēt jūs ar cilvēkiem kuriem jau esam ierīkojuši apkures vai ūdensapgādes sistēmas, un viņi dos Jums neatkarīgu apliecinājumu, un papildus radīsies priekšstats par Jūsu ieguvumiem.
 
Zemāk var iepazīties ar mūsu izstrādātu apkures iekārtu ekspluatācijas aprakstu, varbūt tas palīdzēs ieviest skaidrību kādu apkures veidu sev izvēlēties.
 
1.Apkures katls
Ja jūsu apkures sistēmā par siltuma enerģijas avotu izmantots cietā kurināmā apkures katls (kurināmais; malka, ogles, briketes, granulas, u.t.m.l.), kura tehniskais raksturojums un lietošanas instrukcijas dotas klātpieliktajā katla lietošanas instrukcijā jeb pasē. Jebkura ražotāja šāda veida apkures katlam vēlams uzturēt darba temperatūru robežās no 70 līdz 85 oC (atplūdes temperatūra kas atgriežas katlā nedrīkstētu pastāvīgi būt zemāka par 60 oC un temperatūru starpība starp padeves un atpakaļgaitas temeratūru robežās no 10 līdz 20 oC ne lielāka. Apkures katls enerģiju kas rodas sadegot kurināmajam nodod siltumnēsējam, kas ar cauruļvadu palīdzību tiek pievadīta uz apsildāmajām telpām. Kurināmā pateriņš ir atkarīgs no katla lietderības koeficianta, kurināmā īpatnējās siltumspējas (mainās atkarībā no kurināmā veida un kvalitātes), un apkurināmo telpu siltuma zudumiem (atkarībā no mājas konstrukcijas un izbūves kvalitātes svārstās robežās no 20 līdz 45 Wh/m3). Katls regulāri jāuztur tīrs no darvas un sodrējiem, kā arī pelniem, lai maksimāli palielinātu tā lietderības koeficientu (1mm sodrēju slāņa apmēram atbilst 3 cm akmens vates izolācijai). Svarīgi lai telpā kur atrodas katls būtu ne tikai papildus izplūdes ventilācija, bet būtu arī svaiga gaisa pieplūde pie grīdas līmeņa, jo gaiss ir vitāli svarīgs degšanas procesam.
 
2.Drošības vārsts
Drošības vārsts ir svarīga drošības armatūra, kas jāuzstāda tiešā katla tuvumā vai katlā, starp drošības vārstu un katlu nedrīkst būt uzstādīta jebkāda regulējoša vai noslēdzoša armatūra. Drošības vārstu nedrīkst hermētiski ievadīt kanalizācijas sistemā vai izvadīt cauri sienai uz āru, to nekādā veidā nedrīkst bloķēt, ja tas ir bojāts (pil) tas ir jāmaina, drošības vārsta nostrādes spiedienu izvēlas atkarībā no katla konstrukcijas un to nosaka ražotājs tehniskajā dokumentacijā.
3. Kompensācijas tilpne
Kompensācijas tilpne, jeb izplešanās trauks sistēmā nodrošina temperatūru izmaiņas rezultātā radušās siltumnesēja (ūdens, propilēnglikols) tilpuma izmaiņas kompensāciju, kas slēgtā sistēmā rada spiediena svārstības. Tas ir drošības elements kuru nekādā gadījumā nedrīkst atvienot vai noslēgt ar ventīli no apkures katla. Kompensācijas tilpnei vienu reizi gadā pirms kurināšanas sezonas (vismaz), jāpārbauda spiedins gaisa pusē, tas jādara kad sistēma ir atdzisusi un katlā nav kurināmā, atvienojot kompensācijas tilpni no sistēmas tā lai membrānas ūdens pusē būtu nulles spiediens, ar automašīnas riepu spiediena manometru pārbauda gaisa spiedienu un ja nepieciešams to samazina vai palielina ar pumpja palīdzību. Spiedienam gaisa pusē ir ābūt par 10% zemākam nekā tiek iepildīts spiediens atdzisušā apkures sistēmā (apmēram 20oC), piemerām ja aukstā apkures sistēmā mēs uzturam 1.5 bar, tad kompensācijas tilpnē jābūt spiedienam 1.3 bar (pie atvienota trauka no kopējās sistēmas). Tādā veidā mēs panākam ka mainoties siltumnesēja temperatūrai svārstoties no +35 līdz + 85 oC, spiediens apkures sistēmā svārstās 0,5 līdz 1.0 bar robežās. Jāņem vērā ka apkures sistēmas spiedienam ir jābūt lielākam par apkures sistēmas statisko spiedienu atkarībā no augstuma starpības starp katlumājas grīdu un augšējo stāvu radiatorim 1 m augstums abilst 0.1 bar., tātad ja no katlumājas grīdas līdz augšējā stāva radiatoru augšai ir 8 m statiskais spiediens ir 0.8 bar., un lai sistēmā pastāvīgi neiekļūtu gaiss darba spiedienam apkures sistēmā ir jābūt augstākam par 1.0 bar.
 
4. Cirkulācijas sūknis mazajam (Katla) lokam 
 Cirkulācijas sūknis mazajā (katla) lokā paredzēts lai nodrošinātu pastāvīgu siltumnesēja cirkulāciju apkures katlā, lai izvairītosno no katla pārkaršanas un kondensāta un darvas veidošanās uz katla kurtuves iekšējām sieniņām. Sūkņa plūsmas virziens norādīts ar bultiņu uz sūkņa korpusa. Pirms sūkņa ir ventīlis un plūsmas filtrs un tūlīt aiz sūkņa ir vēl viens ventīlis, Ventīļi paredzēti lai veiktu plūsmas (netīrumu) filtra tīrīšanu, tos noslēdzot. Plūsmas filtru jātīra regulāri, pēc jaunas apkures sistēmas uzstadīšanas pirmajā dienā vismaz vienu reizi un tad katru dienu līdz tajā pilnībā vairs neuzkrājas netīrumi. Esošai un jau ilg strādājošai sistēmai filtri jāiztīra vismaz vienu reizi pusgadā. Tīrot filtru obligāti ir jāatslēdz elektroenerģijas padeve cirkulācijas sūknim. Ja apkures katlā temperatūra strauji kāpj un nekrītas ir jāpārbauda vai darbijas cirkulācijas sūknis un vai nav netīrumi plūsmas filtra sietiņā.
 
 5. Atplūdes (atpakaļgaitas) temperatūras paaugstināšanas vārsts 
Šis elements sistēmā nav obligāts ja cirkulacija tiek nodrošināta caur KSŪ boileru bez papildus sūkņa un automātikas. Lai nodrošinātu tērauda cietā kurināmā apkures katla ilgu darba mūžu un pasargātu to no pārmērīgas kondensāta, darvas un sodrēju veidošanās ir nepieciešams nodrošināt atplūdes temperatūru 60 oC vai augstāku vairākpar 60% no katla darbības laika. Šis vārsts automātiski nodrošina atplūdes temperatūras paaugstināšanu tieši no turpgaitas siltumnesēja, termostata galvai jābūt iestatītai uz 60oC.
 
 6.Apkures sistēmas papildinašanas grupa
Apkures sistēma ar pretvārsta un ventīļa palīdzību ir savienota ar ūdensapgādes sistēmu, tas nepieciešams lai uzpildītu un ekspluatācijas gaitā papildinātu apkures sistēmu ar ūdeni. Par spiedienu apraksts dots 2.punktā. Spiedienu apkures sistēmā uzrāda apkures katlā vai sistēmā ievētais manometrs. Uzpildes ventīli nedrīksts atstāt atvērtā stāvoklī bez uzraudzības.
 
 7.Četrgaitas vārsts 
Četrgaitas vārsts sadala apkures sistēmu lielajā un mazaja lokā, tas ir nepieciešams lai katlā (mazajā lokā) uzturētu 70 līdz 85 oC temperatūru, bet uz sistēmu būtu iespēja laist mums nepieciešamo temperatūru 30 līdz 70 oC robežās (tā atkarīga no vēlamās telpas temperatūras un āra gaisa temperatūras un protams ka attiecīgi no mājas siltuma zudumiem no kuriem ir atkarīgs katla degšanas laiks un patēriņš). Četrgaitas vārsta regulēšana veicama  manuāli, pēc Jūsu vēlmes to var aprīkot ar automātiku, tikai automātikai ir jānodrošina katla temperatūru kontroles funkcija (mums zināmais modelis ir Komextherm RVT 06.2). Uz vārsta ir atzīmes 0 līdz 10 (dažiem ražotājiem var būt savādāk), attiecīgi ja grozāmā štoka atzīme ir uz nulli, visa katla sarazotā enerģija cirkulē mazajā lokā, ja grozāmā štoka atzīme ir uz desmit visa katla saražotā enerģija cirkulē caur lielo loku jeb apkures sistēmu. Rekomendējam pie katla iekurināšanas līdz tas sasniedz vismaz 60 oC vārstu nogriezt uz nulli, lai cirkulācija notiktu tikai caur katlu un katls ātrāk uzsiltu, pēc tam empīriskā veidā ir jāatrod stāvoklis kad vārsts nodrošina tādu temperatūru sadali ka telpās ir pietiekošs Jūsu vajadzībām atbilstošs siltums, katrai mājai tas ir savādāks un atkarīgs no āra gaisa temperatūras.
 
 8. Lielā (apkures) loka cirkulācijas sūknis
Lielā (apkures) loka cirkulācijas sūknis nodrošina siltumnesēja cirkulāciju pa apkures sistēmu. Ja Radiatori kļūst vēsi ir jāpārbauda plūsmas fitra sietiņa tīrība (skatīt punktu 3), ja nepieciešams to jāiztīra. Ja sietiņš ir tīrs tad jāpārbauda vai  radiatoros nav sakrājies gaiss, un jāatgaiso radiatori ar atgaisotāja palīdzību kas atrodas katra radiatorā labaja vai kreisajā augšējā stūrī, sistēmu atgaisojot jāseko lai spiediens apkures sistemā nenokristos zem sistēmas statiskā spiediena. Lai panāktu vienmērīgu temeratūru visās atsevišķajās telpās ir jāveic sistēmas balansēšana ar radiatoru padeves (termogalvu ja tādas ir uzstādītas) un atpakagaitas ventu palīdzību.
 
 9. Karstā ūdens sagatavošanas tilpne
Karstais ūdens tiek sagatavots tilpnes tipā boilerā kurš ūdens uzsildīšanai izmanto apkures katla enerģiju un gadījumos kad apkures katls nekurās boileru var pieslēgt elektroenerģijai lai sasildītu karsto ūdeni saimnieciskajam vajadzībām. Pieslēdzot boileru elektroenerģijai (pimēram vasaras laikā) ir jāaizgriež tikai viens ventīlis cauruļvadā, kas savieno apkures sistēmas mazo loku un boilera siltummaini, lai lieki nesildītu apkures katlu un nepieaugtu enerģijas patēriņš. Vismaz, vienu reizi gadā (ja ļoti slikta ūdens kvalitāte 2 reizes gadā) boilers ir jātīra un jamaina tā magnija anods, kas pasargā tilpnes metāla sieniņas no korozijas. Ja boilers aukstā ūdens ieplūdes daļā aprīkots ar kompensācijas tilpni (9), tās apkope jāveic tāpat ka apkures sistēmas kompensācijas tilpnei, tikai jāvadās pēc nominālā aukstā ūdens ievada spiediena. Ja Boilers aprīkots ar karstā ūdens recirkulācijas sūkni kas darbojas no elektroenerģijas, jāņem vērā ka recirkulācijas vads nodrošina papildus komfortu, sāņemot karsto ūdeni pie krāna to nav jāgaida, bet tas arī palielina nepieciešamo enerģijas patēriņu tāpēc to ir ieteicams aprīkot ar taimeru (pulksteni ar automatiskiem kontaktiem, kas sūkni ieslēdz tikai uzto laiku kad tas ir nepieciešams. 
 
10.Siltuma akumulācijas tilpne(s)
Akumulācijas tilpne ir ļoti laba manta apkures sistēmā. Pirmkārt tā nodrošina katlam optimālu darbības režīmu, katls lielāko daļu no darbības laika darbojas nominālā (drīzāk maksimālā) režīmā, kas novērš sodrēju, darvas un kondensāta rašanos katlā, irt īpaši ja katla jauda ir lielāka nekā nepieciešama jūsu sistēmai, un kurinamais līdz ar to nevis deg ar normālu liesmu bet gruzd. Otrkārt siltuma akumulācijas tilpne paaugstina cietā kurināmā apkures sistēmas automatizācijas iespējas un līdz ar to arī jūsu komforta līmeni (katls jākurinā retāk). Akumulācdijas tilpņu tilpuma aprēķins ir atkarīgs no jūsu mājai nepieciešamā enerģijas daudzuma un jūsu vēlmes attiecībā uz katla kurināsanas biežumu, savukārt no izveletā tilpuma ir atkarīga katla jaudas izvēle, jo tas atsaukties uz uzlādes laiku. Ja akumulācijas tilpne aprīkota ar elektriskajiem teniem tas dod iespēju atstāt sistēmu bez uzraudzības ilgāku laiku, jamaksā, tikai elektrības rēķins. 
 
11.Āra gaisa temperatūras atkarīgā (ekvitermiskā) vadība
Ja nevēlaties ik pēc 15 minūtēm apmeklēt katlumāju, lai manuāli regulētu siltumnesēja padeves temperatūru uz apkures sistēmu var uzstādīt automātiku kas to bez pārtraukuma darīs jūsu vietā. Cietā kurināmā katls jaaprīko ar automātiku, kas saprot tā vajadzības (mēz zinām tikai vienu Čehu ražotāju, kas piedāvā šadu automātiku). Šīs automātikas pamatprincips ir tāds, ka vadoties no āra gaisa temperatūras, tā caur četrgaitas (vai trīsgaitas) vārstu ar piedziņas palīdzību pastāvīgi kontrolē un uztur siltumnesēja temperatūru nemainīgu (ja katls to nodrošina) atkarība no izvelētas programmas un līknes. Tas nozīme ka jūs iegūstat pastāvīgu komforta temperatūru telpās, pie reizes arī ekonomējot kurināmo. 
 
12. Telpas temperatūras atkarīgā vadība
Telpas temperatūras kontrolieri mēdz būt bimetāliski, kas uztur jūsu uzstādīto temperatūru telpā komandējot cirkulācijas sūkni, četrgaitas vārstu vai paralēli pieslēdzama ekvitermiskajam vadības blokam. Elektroniskie kontrolieri ļauj, iestātīt laika programmu pa dienām un stundām atkarībā no jūsu dzīvesstila. Telpā kur atrodas telpas temperatūras kontrolieris uz sildķermeņiem (radiatorui, siltās grīdas u.c.) nedrīkst būt uzstādīta cita temperatūras regulācija lai tie savā starpā „nestrīdētos”, piemēram radiatoru termogalvas.
 
 Dūmvads.
Dūmvads ir jātīra divas reizes gadā ar skrāpi no augšas (jumta) uz leju un sodrēji jāizgrābj apakšā pa tīrīšanas lūku.
 
 
Partneri
© 2006 - 2024, SIA MITSC. Visas tiesības ir aizsargātas.
Izstrādāts studijā web-design.lv