LATRUSENG
Kur un kā mūs atrast?
SILTUMA, AUKSTUMA, VENTILĀCIJAS, ŪDENSVADU UN ELEKTRISKO TĪKLU INŽENIERTEHNISKIE APREĶINI, IZBŪVE UN SERVISS.
SILTUMA, AUKSTUMA, VENTILĀCIJAS, ŪDENSVADU UN ELEKTRISKO TĪKLU INŽENIERTEHNISKIE APREĶINI, IZBŪVE UN SERVISS.
Калькулятор отопления

Как сделать расчет?


Прежде чем покупать систему отопления, вам необходимо выбрать тип топлива.


Стоимость котла и стоимость топлива могут быть рассчитаны путем ввода вашей жилой площади в м2 и высоты потолка в метрах, и вы должны ввести приблизительные тепловые потери в Вт / м3. Для хорошо изолированных домов они составляют около 25 Вт / м3, и они могут достигать до 50 Вт / м3 в домах с плохой изоляцией.


Помните, что расход топлива зависит только от потери тепла от вашего дома (большая часть тепла имеет тенденцию проходить через ваш потолок или крышу), а не от мощности котла или температуры теплоносителя, установленной для работы котла.


Расчет является приблизительным и не может использоваться для точного определения мощности и стоимости.


Расход топлива в значительной степени зависит от теплоизоляции здания и от режимов поддерживающей температуры, включая температуру наружного воздуха.


Расход топлива рассчитывается только для целей отопления и не включает потребление горячей воды


Полезность теплового насоса и потребителей будет иметь место только в том случае, если система отопления правильно рассчитана и построена для работы с требуемыми температурными настройками SS.


Постскриптум Если факты не соответствуют теории, необходимо изменить факты. (Альберт Эйнштейн)

Перевод Google Translate

 

Apkures kalkulators

Apsildāmā platība (m2)
Griestu vidējais augstums (m)
Tilpums (m3)
Maks.siltuma patēriņš stundā W (nep. jauda) nepieciešamā katla jauda bez rezerves, LABI siltinātai mājai
nepieciešamā katla jauda bez rezerves, SLIKTI siltinātai mājai
Dotā tabula atspoguļo enerģijas patēriņu ļoti LABI siltinātai ēkai Nepieciešamais kurināmā daudzums Kurināmā izmaksas 1 m3 izmaksas
Kurināmā veids mērv. Siltumspēja W Katla lietderības koeficients Cena EUR ar PVN Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Procentuālā attiecība 1 MWh saražošanas izmaksas EUR/MWh
Dabas gāze m3 8000 0.93 0.3730
Dabas gāze kondens.katls m3 8000 1.08 0.3730
Sašķidrinātā gāze kg 11000 0.93 0.7750
Sašķidrinātā gāze kondensācijas katls kg 11000 1.08 0.7830
Elektro enerģija dienas zona kWh 1000 0.99 0.1450
Elektro enerģija nakts zona kWh 1000 0.99 0.1370
Dienas zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1450
Nakts zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1370
Dienas zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1450
Nakts zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1370
Malka tērauda katls 30% steri 1768000 0.8 28.000
Malka ķeta katls mitrums 30% steri 1768000 0.55 28.000
Kokskaidu briketes tērauda katls kg 4800 0.8 0.1200
Granulas granulām paredzēts katls kg/8% mitrums 5000 0.85 0.1500
Ogles tērauda katls kg 7500 0.75 0.1600
Ogles ķeta katls kg 7500 0.65 0.1600
Dīzeļdegviela ltr 10000 0.9 1.1000
Graudi (granulu katlam) kg/12% mitrums 4000 0.85 0.1200
Dotā tabula atspoguļo enerģijas patēriņu ļoti SLIKTI siltinātai ēkai Nepieciešamais kurināmā daudzums Kurināmā izmaksas 1 m3 izmaksas
Kurināmā veids mērv. Siltumspēja W Katla lietderības koeficients Cena EUR ar PVN Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Procentuālā attiecība 1 MWh saražošanas izmaksas EUR/MWh
Dabas gāze m3 8000 0.93 0.3730
Dabas gāze kondens.katls m3 8000 1.08 0.3730
Sašķidrinātā gāze kg 11000 0.93 0.7750
Sašķidrinātā gāze kondensācijas katls kg 11000 1.08 0.7830
Elektro enerģija dienas zona kWh 1000 0.99 0.1450
Elektro enerģija nakts zona kWh 1000 0.99 0.1370
Dienas zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1450
Nakts zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1370
Dienas zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1450
Nakts zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1370
Malka tērauda katls mitrums 30% steri 1768000 0.7 28.000
Malka ķeta katls mitrums 30% steri 1768000 0.55 28.000
Kokskaidu briketes tērauda katls kg 4800 0.8 0.1200
Granulas granulām paredzēts katls kg/8% mitrums 5000 0.85 0.1500
Ogles tērauda katls kg 7500 0.75 0.1600
Ogles ķeta katls kg 7500 0.65 0.1600
Dīzeļdegviela ltr 10000 0.9 1.1000
Graudi (granulu katlam) kg/12% mitrums 4000 0.85 0.1200
Dotais siltumtehniskais aprēķins ir aptuvens un nav izmantojams precīzai izmaksu un kurināmā patēriņa noteikšanai.
Kurināmā patēriņš ir lielā mērā atkarīgs no ēkas siltumizolācijas un uzturamajiem temperatūru režīmiem, tai skaitā āra gaisa temperatūras.
Kurināmā patēriņš rēķināts tikai apkures vajadzībām un nav ievērtēts karstā ūdens patēriņš
Siltumsūkņa lietderība un patērīņi atbildīs tikai gadījuma ja apkures sistēma ir pareizi aprēķināta un izbūvēta darbam ar SS nepieciešamajiem temperatūru režīmiem.
Партнёры
© 2006 - 2023, SIA MITSC. Все права защищены.
Сделано в студии web-design.lv