LATRUSENG
Kur un kā mūs atrast?
SILTUMA, AUKSTUMA, VENTILĀCIJAS, ŪDENSVADU UN ELEKTRISKO TĪKLU INŽENIERTEHNISKIE APREĶINI, IZBŪVE UN SERVISS.
SILTUMA, AUKSTUMA, VENTILĀCIJAS, ŪDENSVADU UN ELEKTRISKO TĪKLU INŽENIERTEHNISKIE APREĶINI, IZBŪVE UN SERVISS.
Heating costs calculator

How to make a calculation?


Before you buy a heating system, you need to choose a fuel type.


Boiler capacity and fuel costs can be calculated by inputting your living space in m2 and ceiling height in meters, and you must enter approximate heat losses in W / m3. For well-insulated houses, they make about 25 W / m3, and they can reach up to 50 W / m3 in poorly insulated houses.


Remember that fuel consumption depends solely on the loss of heat from your home (most heat tends to get through your ceiling or roof), rather than from the boiler capacity or heat carrier temperature you set for boiler operation.


The calculation is approximate and can not be used for accurate determination of power and cost.


Fuel consumption depends to a large extent on the thermal insulation of the building and on maintenance temperature regimes, including outdoor temperatures.


Fuel consumption is calculated only for heating purposes and does not include hot water consumption


The utility of the heat pump and consumers will only be the case if the heating system is properly calculated and built to work with the required temperature settings of the SS.


P.S. If the facts do not correspond to the theory, it is necessary to change the facts. (Albert Einstein)

Translated by Google Translate

 

Apkures kalkulators

Apsildāmā platība (m2)
Griestu vidējais augstums (m)
Tilpums (m3)
Maks.siltuma patēriņš stundā W (nep. jauda) nepieciešamā katla jauda bez rezerves, LABI siltinātai mājai
nepieciešamā katla jauda bez rezerves, SLIKTI siltinātai mājai
Dotā tabula atspoguļo enerģijas patēriņu ļoti LABI siltinātai ēkai Nepieciešamais kurināmā daudzums Kurināmā izmaksas 1 m3 izmaksas
Kurināmā veids mērv. Siltumspēja W Katla lietderības koeficients Cena EUR ar PVN Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Procentuālā attiecība 1 MWh saražošanas izmaksas EUR/MWh
Dabas gāze m3 8000 0.93 0.3730
Dabas gāze kondens.katls m3 8000 1.08 0.3730
Sašķidrinātā gāze kg 11000 0.93 0.7750
Sašķidrinātā gāze kondensācijas katls kg 11000 1.08 0.7830
Elektro enerģija dienas zona kWh 1000 0.99 0.1450
Elektro enerģija nakts zona kWh 1000 0.99 0.1370
Dienas zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1450
Nakts zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1370
Dienas zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1450
Nakts zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1370
Malka tērauda katls 30% steri 1768000 0.8 28.000
Malka ķeta katls mitrums 30% steri 1768000 0.55 28.000
Kokskaidu briketes tērauda katls kg 4800 0.8 0.1200
Granulas granulām paredzēts katls kg/8% mitrums 5000 0.85 0.1500
Ogles tērauda katls kg 7500 0.75 0.1600
Ogles ķeta katls kg 7500 0.65 0.1600
Dīzeļdegviela ltr 10000 0.9 1.1000
Graudi (granulu katlam) kg/12% mitrums 4000 0.85 0.1200
Dotā tabula atspoguļo enerģijas patēriņu ļoti SLIKTI siltinātai ēkai Nepieciešamais kurināmā daudzums Kurināmā izmaksas 1 m3 izmaksas
Kurināmā veids mērv. Siltumspēja W Katla lietderības koeficients Cena EUR ar PVN Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Mēnesī Sezonā Procentuālā attiecība 1 MWh saražošanas izmaksas EUR/MWh
Dabas gāze m3 8000 0.93 0.3730
Dabas gāze kondens.katls m3 8000 1.08 0.3730
Sašķidrinātā gāze kg 11000 0.93 0.7750
Sašķidrinātā gāze kondensācijas katls kg 11000 1.08 0.7830
Elektro enerģija dienas zona kWh 1000 0.99 0.1450
Elektro enerģija nakts zona kWh 1000 0.99 0.1370
Dienas zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1450
Nakts zona zemes siltumsūknis kWh 1000 5 0.1370
Dienas zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1450
Nakts zona Gaisa siltumsūknis kWh 1000 3.5 0.1370
Malka tērauda katls mitrums 30% steri 1768000 0.7 28.000
Malka ķeta katls mitrums 30% steri 1768000 0.55 28.000
Kokskaidu briketes tērauda katls kg 4800 0.8 0.1200
Granulas granulām paredzēts katls kg/8% mitrums 5000 0.85 0.1500
Ogles tērauda katls kg 7500 0.75 0.1600
Ogles ķeta katls kg 7500 0.65 0.1600
Dīzeļdegviela ltr 10000 0.9 1.1000
Graudi (granulu katlam) kg/12% mitrums 4000 0.85 0.1200
Dotais siltumtehniskais aprēķins ir aptuvens un nav izmantojams precīzai izmaksu un kurināmā patēriņa noteikšanai.
Kurināmā patēriņš ir lielā mērā atkarīgs no ēkas siltumizolācijas un uzturamajiem temperatūru režīmiem, tai skaitā āra gaisa temperatūras.
Kurināmā patēriņš rēķināts tikai apkures vajadzībām un nav ievērtēts karstā ūdens patēriņš
Siltumsūkņa lietderība un patērīņi atbildīs tikai gadījuma ja apkures sistēma ir pareizi aprēķināta un izbūvēta darbam ar SS nepieciešamajiem temperatūru režīmiem.
Partneri
© 2006 - 2024, SIA MITSC. All rights reserved.